කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය

0
Diriya.lk වෙතින් ඔබ වෙත ගෙන එන Diriya Biz වීඩියෝ මාලාවේ ප්‍රථම අංගයේදී අප හා එක්වන්නේ, Venture Frontier Lankaහි සම-නිර්මාතෘ, Thuru.lkහි සම-නිර්මාතෘ සහ ශ්‍රී ලංකා...

සේවකයන් සේවය හැර යාම අවම කිරීම අරඹමු.

0
"සේවක පිරිවැටුම" ව්‍යාපාරික ලෝකයේ සැලකිය යුතු ගැටළුවක් බව ඔබ දන්නවාද? ආර්ථික පර්යේෂණවලින් පෙනී යන්නේ සමහර කර්මාන්ත සඳහා සුදුසු ආදේශකයක් සොයා ගැනීමට, පුහුණු කිරීමට හා...

ශ.දු.අ.ත. (SWOT) විශ්ලේෂණය

0
ව්‍යාපාරයක පරිසර විශ්ලේෂණ කිරීම ශ.දු.අ.ත විශ්ලේෂණ මගින් සිදු වෙනවා. මෙය ඔබේ ව්‍යාපාරයේ  උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට උපකාරී වන සරල, ඒවගේම බලවත් මෙවලමක්. ශ දු අ...

සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය (Social Media Marketing) ජයගනිමු

0
සමාජ මාධ්‍ය (Social Media) තුළ මනා ප්‍රතිරූපයක් ගොඩනැඟීම වර්තමානයේ බොහෝ ව්‍යාපාර සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන අතරම, සමාජ මාධ්‍ය යනු ඉතා තරඟකාරී වේදිකාවක්. ඔබට ඔබේ අලුත්...

Latest articles

සේවකයන් සේවය හැර යාම අවම කිරීම අරඹමු.

0
"සේවක පිරිවැටුම" ව්‍යාපාරික ලෝකයේ සැලකිය යුතු ගැටළුවක් බව ඔබ දන්නවාද? ආර්ථික පර්යේෂණවලින් පෙනී යන්නේ සමහර කර්මාන්ත සඳහා සුදුසු ආදේශකයක් සොයා ගැනීමට, පුහුණු කිරීමට හා...

ශ.දු.අ.ත. (SWOT) විශ්ලේෂණය

0
ව්‍යාපාරයක පරිසර විශ්ලේෂණ කිරීම ශ.දු.අ.ත විශ්ලේෂණ මගින් සිදු වෙනවා. මෙය ඔබේ ව්‍යාපාරයේ  උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට උපකාරී වන සරල, ඒවගේම බලවත් මෙවලමක්. ශ දු අ...

How Do You Know If Your Business Is Running Well?

  Running a business can be made to sound pretty simple, right? Maximise revenues, minimise costs, and end up with a tidy profit. So, basically,...
X