බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 3, 2020

English (ඉංග්‍රීසි) සිංහල தமிழ் (දමිළ) භාෂාවෙන් කියවන්න

Knowledge Hub: Marketing

Latest Marketing Articles

STAY CONNECTED

161SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Most Popular Marketing Articles

Read all Marketing Articles

සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය (Social Media Marketing) ජයගනිමු

0
අද අපට අවශ්‍ය කරන බොහෝ කටයුතු කර ගැනීමට සමාජ මාධ්‍ය (Social Media) වැදගත් වෙනවා. ඔබට ඔබේ අලුත් නිෂ්පාදනයක් (Product) ප‍්‍රවර්ධනය (Promote) කර ගැනීමට අවශ්‍යද?...

Discover Diriya.lk Knowledge Hub

ව්‍යාපාරයක් රක්ෂණය කිරීමේ වැදගත්කම

0
සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි උපසිරැසි සහිතයි. Diriya.lk වෙතින් ඔබ වෙත ගෙන එන "දිරිය දැනුම" වීඩියෝ මාලාවේ...

ඩිජිටල් යුගයේ උපකාරක සේවා සහ ව්‍යවසායකත්වය

0
Diriya.lk වෙතින් ඔබ වෙත ගෙන එන "දිරිය දැනුම" වීඩියෝ මාලාවේ මෙම වීඩියෝවේදී අප හා එක්...

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය

0
Diriya.lk වෙතින් ඔබ වෙත ගෙන එන Diriya Biz වීඩියෝ මාලාවේ ප්‍රථම අංගයේදී අප හා එක්වන්නේ,...

ශ.දු.අ.ත. (SWOT) විශ්ලේෂණය

0
ව්‍යාපාරයක පරිසර විශ්ලේෂණ කිරීම ශ.දු.අ.ත විශ්ලේෂණ මගින් සිදු වෙනවා. මෙය ඔබේ ව්‍යාපාරයේ  උපාය මාර්ග සංවර්ධනය...

සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය (Social Media Marketing) ජයගනිමු

0
අද අපට අවශ්‍ය කරන බොහෝ කටයුතු කර ගැනීමට සමාජ මාධ්‍ය (Social Media) වැදගත් වෙනවා. ඔබට...

English (ඉංග්‍රීසි) සිංහල தமிழ் (දමිළ) භාෂාවෙන් කියවන්න

X