சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள்

Diriya.lk யினால் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்ட Diriya Biz தொடரின் முதல் காணொளியில் இணைந்து இருப்பவர் திரு. ஹெமிந்த ஜெயவீர, Venture Frontier Lanka மற்றும் Thuru.lk யின் இணை நிறுவனர், இலங்கை...

உங்களுடைய குடும்ப வணிகத்தின் முதிர்ச்சிக்கேற்ப சரியான நிர்வாக முறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளல்

உங்கள் வணிகம் அல்லது நிறுவனத்தின் ஆரம்ப நிலைகளில் பெரும்பாலான நிர்வாக முடிவுகள் அதன் உரிமையாளராலேயே மேற்கொள்ளப்படும். எனினும் வணிகம் விரிவடையும் போது ஒரு தெளிவான குடும்ப வணிக நிர்வாக கட்டமைப்பை கொண்டிருத்தல் முக்கியமானது....

நிதி விகிதங்கள்

0
நீங்கள் உங்கள் வணிகத்தில் முதலீடு செய்வதற்காக ஒரு வங்கி அல்லது முதலீட்டாளரை நாடுகிறீர்கள் எனின் நீங்கள் பரந்த நோக்கினை கொண்டிருப்பதாக அவருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். உங்கள் வணிக எண்ணக்கரு சிறப்பானதாக இருப்பினும், அவர்களை...

உதவிக்குறிப்புகள்: மக்களை எவ்வாறு இணங்க வைப்பது?

முந்தைய கால தலைவர்கள் எவ்வாறு பொதுமக்களை தங்கள் சுதந்திரத்திற்காக போராட முன்வர வைத்தார்கள் என்பது பற்றி எப்போதாவது சிந்தித்துள்ளீர்களா? ஆபிரஹாம் லிங்கன் சிவில் யுத்தத்தினை முடிவுக்கு கொண்டுவந்த விதத்தினை கண்டு வியந்துள்ளீர்களா? அவர்கள்...

சமூக ஊடக சந்தைப்படுத்தலில் உங்களுக்கான ஒரு இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள்

இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைத்து விடயங்களும் சமூக ஊடகங்களின் ஊடாகவே நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. உங்கள் தயாரிப்பை விளம்பரப்படுத்த வேண்டுமா? Brand தொடர்பான விழிப்புணர்வை மக்களிடையே உருவாக்க வேண்டுமா? வணிக உலகில் உங்களுக்கான ஒரு  அடையாளத்தை பதிக்க...

SWOT பகுப்பாய்வு

SWOT பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன? ஒரு வணிகத்தினுடைய பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்துகொள்ளவும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புக்கள், நீங்கள் அகற்ற வேண்டிய அச்சுறுத்தல்களை அடையாளம் காணவும் உதவுகின்ற பொதுவான நுட்பமே SWOT பகுப்பாய்வு ஆகும்....

சமூக ஊடக சந்தைப்படுத்தலில் உங்களுக்கான ஒரு இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள்

0
இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைத்து விடயங்களும் சமூக ஊடகங்களின் ஊடாகவே நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. உங்கள் தயாரிப்பை விளம்பரப்படுத்த வேண்டுமா? Brand தொடர்பான விழிப்புணர்வை மக்களிடையே உருவாக்க வேண்டுமா? வணிக உலகில் உங்களுக்கான ஒரு  அடையாளத்தை பதிக்க...

Latest articles

குடும்ப வணிக நிர்வாகம்

குடும்ப வணிக நிர்வாகம் என்பது குடும்பத்தினுடைய நிர்வாகம் மற்றும் வணிகத்தினுடைய நிர்வாகம் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பரந்த விடயப்பரப்பாகும். ஒரு குடும்ப வணிகத்தின் ஆரம்ப படிகளுக்கு தொழில் முனைவு ரீதியிலான நடைமுறைகள்...

உங்களுடைய குடும்ப வணிகத்தின் முதிர்ச்சிக்கேற்ப சரியான நிர்வாக முறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளல்

உங்கள் வணிகம் அல்லது நிறுவனத்தின் ஆரம்ப நிலைகளில் பெரும்பாலான நிர்வாக முடிவுகள் அதன் உரிமையாளராலேயே மேற்கொள்ளப்படும். எனினும் வணிகம் விரிவடையும் போது ஒரு தெளிவான குடும்ப வணிக நிர்வாக கட்டமைப்பை கொண்டிருத்தல் முக்கியமானது....

நிதி விகிதங்கள்

0
நீங்கள் உங்கள் வணிகத்தில் முதலீடு செய்வதற்காக ஒரு வங்கி அல்லது முதலீட்டாளரை நாடுகிறீர்கள் எனின் நீங்கள் பரந்த நோக்கினை கொண்டிருப்பதாக அவருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். உங்கள் வணிக எண்ணக்கரு சிறப்பானதாக இருப்பினும், அவர்களை...
X