முகப்பு குறிச்சொற்கள் பலவீனங்கள்

குறிச்சொல்: பலவீனங்கள்

Latest articles

குடும்ப வணிக நிர்வாகம்

குடும்ப வணிக நிர்வாகம் என்பது குடும்பத்தினுடைய நிர்வாகம் மற்றும் வணிகத்தினுடைய நிர்வாகம் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பரந்த விடயப்பரப்பாகும். ஒரு குடும்ப வணிகத்தின் ஆரம்ப படிகளுக்கு தொழில் முனைவு ரீதியிலான நடைமுறைகள்...

உங்களுடைய குடும்ப வணிகத்தின் முதிர்ச்சிக்கேற்ப சரியான நிர்வாக முறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளல்

உங்கள் வணிகம் அல்லது நிறுவனத்தின் ஆரம்ப நிலைகளில் பெரும்பாலான நிர்வாக முடிவுகள் அதன் உரிமையாளராலேயே மேற்கொள்ளப்படும். எனினும் வணிகம் விரிவடையும் போது ஒரு தெளிவான குடும்ப வணிக நிர்வாக கட்டமைப்பை கொண்டிருத்தல் முக்கியமானது....

நிதி விகிதங்கள்

0
நீங்கள் உங்கள் வணிகத்தில் முதலீடு செய்வதற்காக ஒரு வங்கி அல்லது முதலீட்டாளரை நாடுகிறீர்கள் எனின் நீங்கள் பரந்த நோக்கினை கொண்டிருப்பதாக அவருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். உங்கள் வணிக எண்ணக்கரு சிறப்பானதாக இருப்பினும், அவர்களை...
X