English (ஆங்கிலம்) தமிழ் மொழியில் படியுங்கள்

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அமைப்புகள் (EMS ) சிக்கலானதாகவும் விசித்திரமானதாகவும் தோன்றலாம். இது உங்கள் அன்றாட வணிகத்தின் உண்மைகளிலிருந்து சுருக்கமாகவும் வெகு தொலைவில் இருப்பதாகவும் தோன்றலாம். எவ்வாறாயினும், அனைத்து வணிகங்களும் சுற்றுச்சூழலுக்குள் இயங்குகின்றன மேலும், எந்தவொரு சிறிய வழியிலும் அதனுடன் தொடர்பு கொள்கின்றன. அந்த தொடர்புகள் மற்றும் தாக்கங்களை புரிந்துகொள்வதும் நிர்வகிப்பதும் பல தொழில்களுக்கு கட்டாயமாகி வருகிறது மற்றும் நீங்கள் தேடும் (உயர் மதிப்பு) சந்தைகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களைப் பொறுத்தது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இது சிறந்த-தயாரிக்கப்பட்ட மற்றும் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட வணிகங்களை மிகவும் மதிப்புமிக்க சந்தைகளை கைப்பற்றக்கூடியனவாக தனித்து நிற்பதை காட்டுகின்ற வேறுபாடாக மாறி வருகிறது.

இருப்பினும், அதை நடைமுறைப்படுத்துவது கடினம் அல்ல.  ஒரு திடமான புரிதல் மற்றும் சரியான காரணிகள் மூலம் வெற்றிகரமான அமைப்பை வடிவமைத்து செயல்படுத்த முடியும். உள்ளூர் நிறுவனங்களில் செயல்படுத்தப்பட்ட EMS இன் தற்போதைய விவரங்களும் சில அம்சங்களும் பின்வருமாறு:

உள்ளூர் வங்கியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு உத்திகள்

 • சக்தியை சேமித்தல் தொடர்பான  தீர்வுகள் மற்றும் மாற்று எரிசக்தி வளங்களை  ஆராய்வதன் மூலம் சக்தியை சேமிக்கும் உத்திகளை கண்டறிதல். 
 • காகித நுகர்வைக் குறைப்பதன் மூலம் மற்றும் முடிந்தவரை நடைமுறையில் மறுசுழற்சி செய்வதை ஊக்குவித்தல் மூலம் காகித கழிவுகளை குறைத்தல்.
 • செயல்திறனைக் கண்காணிப்பதற்கும், தொழில்துறையில் உள்ள போட்டியாளர்களுக்கு எதிரான நமது முன்னேற்றத்தைக் குறிப்பதற்கும் கார்பன் தடம் கணக்கிடும் (Carbon footprint calculation) செயல்முறையை கையாளுதல்.
 • வழக்கத்திற்கு மாறான புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி (Non-conventional renewable energy) துறைக்கு கடன் வழங்குதல் மற்றும் தனிநபர்களுக்கான பசுமை ஆற்றல் கடன் திட்டம் போன்ற நிலையான கடன் வழங்கல் செயல்முறைகளை முன்னெடுத்தல். 
 • வாடிக்கையாளர்களை அதிகளவு சூழல் நட்பு (eco-friendly) வணிக நடைமுறைகளை நோக்கி நகர்த்துவதில் கவனம் செலுத்துதல். 
 • சுற்றுச்சூழல் CSR திட்டங்கள் காற்று, நீர் அல்லது பூமியின் இயற்கையான அமைப்புக்கு அழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் சவால்களை அடையாளம் கண்டு அவற்றை நிவர்த்தி செய்ய வழிவகுக்கின்றன.

வங்கிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சமூக ரீதியிலான உத்திகள் 

 • நீடித்து நிலைக்கும் தன்மை போக்குகள் அடையாளம் காணப்பட்டு, அங்கிருந்து எழும் வாய்ப்புகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் தீர்மானிக்கப்படும், ஒரு பங்குதாரர் ஈடுபாட்டு பொறிமுறையுடன் தொடங்கும் 360-degree sustainability matrix ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.
 • பரந்தளவு அமைப்பு ரீதியான பிரச்சினைகள் மற்றும் சமூகங்களை பாதிக்கும் சமூக பொருளாதார சவால்கள் போன்றவற்றை எதிர்கொள்வதற்கு CSR மாதிரியைப் பயன்படுத்துதல்.
 • இலங்கைக்கான UNDPயின் வளர்ச்சி சாலை வரைபடத்தின் ஒரு பகுதியான Millennium அபிவிருத்தி இலக்குகள் மற்றும் நிலையான அபிவிருத்திக்கான 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் ஆகியவற்றால் வங்கி வழிநடத்தப்படுகிறது.
 • சமூக ரீதியாக பதிலளிக்கக்கூடிய CSR மாதிரியின் மூலம் பரந்த சமூக மக்கள் தொகை முழுவதற்கும் நேர்மறையான மாற்றத்தை கொண்டு வருவதை வங்கி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
 • வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நல்லாட்சி, சமூக ஈடுபாடு மற்றும் பணியாளர் தன்னார்வம்.

இலங்கையில் உள்ள அரசு நிறுவனங்களில் பயனுள்ள EMS ஐ நிறுவுவதற்கான பரிந்துரைகள்   

 • சுற்றுச்சூழல் கொள்கையை எவ்வாறு அமைப்பது மற்றும் ISO 14001 மாதிரிகளின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அதன் சாதனை உள்ளிட்ட ISO 14001 பற்றிய முழு அறிவும், EMS நிறுவுவது குறித்த சரியான பயிற்சியும் அரசாங்க துறை நிறுவனங்களின் தொடர்புடைய அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
 • சுற்றுச்சூழல் கொள்கையைத் திட்டமிடும்போது, ​​பல்வேறு வகையான மாசுபாட்டைத் தடுப்பது தொடர்பான சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் போன்ற தேவையான கூறுகள் சேர்க்கப்பட வேண்டும். மேலும், இது அனைத்து உள் மற்றும் வெளி நபர்களுக்கும் அறியத்தரப்பட வேண்டும்.
 • நிறுவனங்களின் நிறுவன கட்டமைப்பின் பல்வேறு நிலைகளில் சுற்றுச்சூழல் பணிக்குழுக்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
 • EMS செயல்படுத்துவது குறித்து தொடர்ச்சியான கணக்குப் பரிசோதனை மற்றும் மறு ஆய்வு ஆகியவை சரியான தருணத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
 • ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி (Environmental Officer) பதவியை நிறுவுவதுடன்  அனைத்து சுற்றுச்சூழல் திட்டங்களையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.
 • நிறுவனத்தின் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க ஊழியர்களின் மனப்பான்மை மேம்படுத்தப்பட வேண்டும். அதே நேரத்தில் அவர்கள் வகிக்கும் பதவிக்கான கடமைகளில் ஒன்றாக இதனை கருத வேண்டும் (Gunawardena மற்றும் Jayawickrama, 2015ம் ஆண்டு நடத்திய கல்வி ஆய்வின் அடிப்படையில்).

English (ஆங்கிலம்) தமிழ் மொழியில் படியுங்கள்